קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

תקנון השכרת לוקר- קאנטרי גן עברון

תאי מלתחה (לוקרים)
1.1. חברי המועדון מוזמנים לשכור תא פרטי (לוקר) לאחסון חפציהם. השכרת התאים אינה כלולה בדמי המנוי.
1.2. לוקר לשנה 200 ₪, לוקר לחצי שנה – 150 ₪.
1.3. מפתח לתא יימסר אל מול תשלום דמי פיקדון של 25 ₪, עותק של המפתח יישמר בידי המועדון.
1.4. השימוש בתאים באחריות המנוי בלבד,  אין לאחסן בתאים כספים, כלי נשק  / חפצים יקרי ערך !!!
1.5. המועדון אינו אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים בתחומו, בין אם אוחסנו בתא ובין אם לאו.
1.6. יובהר כי התא הינו לצורך אחסנת ביגוד, ציוד ספורט וכלי רחצה בלבד!!!
1.7. השמירה על ניקיון התא ושלמותו – באחריות השוכר.
1.8. לקוח שייצא להקפאה, מתחייב לתשלום נוסף עבור תקופת היעדרותו להקפאה של 17 ₪ בגין כל חודש היעדרות.
1.9. בתום תקופת ההשכרה, על השוכר לפנות את התא מכלל תכולתו להחזיר את מפתח התא למשרדי הקבלה בקאנטרי.
1.10. תא שלא יפונה בתום תקופת ההשכרה או בתום תוקף המנוי, המוקדם מבניהם, יפונה ע"י הנהלת המועדון (לאחר הודעה מראש במסרון SMS ללקוח ), והחפצים המאוחסנים בו יישמרו למשך חודש אחד בלבד.

טופס אישור תקנון  והשכרת לוקר