קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

טופס הקפאת/העברת מנוי

טופס זה ימולא על-ידי לקוח המעוניין להקפיא / להעביר את המנוי שרכש במועדון.
יש להגיש את הטופס המלא והחתום בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטיים.
בתשובה חיובית ההקפאה / העברה תירשם החל ממועד הגשת הבקשה. במידה והתשובה שלילית, המנוי יקבל תשובה טלפונית.
> יש אפשרות להוריד את טופס הקפאת/העברת מנוי לעיין, למלא ולשלוח חתום למייל של הקנטרי
> לנוחיותכם יש אפשרות למלא טופס ביטול אינטרנטי >>

טופס הקפאת/העברת מנוי אינטרנטי

מילוי ושליחת טופס זה יהווה אישור קריאה והבנת התקנון