קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

הצהרת בריאות לקבלת עיסוי בקאנטרי גן עברון

השאלות נשאלות לצורך התאמת הטיפול המתאים ביותר למטופל והנשאל אינו מחוייב להשיב עליהם אולם אם לא יינתנו תשובות מלאות וכנות לשאלות אזי האחריות להשלכות תהיינה על המטופל.
הנני מצהיר בזאת כי אני מקבל את העיסוי הנ"ל מרצוני החופשי ועל כן מצהיר בזאת שכל הפרטים אשר מסרתי מלאים ונכונים.

* לנוחיותכם מסומן על כל התשובות 'לא' אנא שנו ל'כן' במידת הצורך.

טופס הצהרת בריאות לקבלת עיסוי