קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

חוג שחייה


לימוד שחיה:
ביה"ס לשחיה כולל בתוכו קבוצות הסתגלות למים,לימוד שחיה ושיפור סגנון.במסגרת הלימודים הבסיסיים של לימוד השחיה משובצים עד - 8 ילדים לכל מדריך.בשלב השיפור סגנון משובצים עד - 12 ילדים.לצורך הפעילות מוקצה לכל קבוצה מסלול שחיה.מספר אימונים בשבוע – 2 משך כל אימון 45 דקות.

 בסיס אימון:
כשהילדים עוברים את השלב של שיפור הסגנון ושולטים ב-3 סגנונות שחיה. מספר האימונים לשבוע הינו  - 2 ,משך כל אימון 45 דקות.בכל מסלול משובצים עד - 10 ילדים. 

 אימון מתקדם:
בשלב זה מתחילים להתחרות בתחרויות "דגיגים" ותחרויות אזוריות.מספר האימונים השבועיים עולה ל-3 ,כמות הילדים במסלול עד - 10.זמן כל אימון 60 דקות מתוכם 15 דקות כושר וחימום "יבש" מחוץ למים. 

 מאסטרס:
הפעילות מיועדת לשחיינים לשעבר ומתקיימת – 2 בשבוע.זמן כל אימון 60 דקות.  

עלויות:
לימוד שחיה/בסיס אימון – 280 ש"ח לחודש,בתשלום הראשון תוספת 100 ש"ח דמי ביטוח שנתי. אימון מתקדם – 330 ש"ח לחודש,בתשלום הראשון תוספת 100 ש"ח דמי ביטוח שנתי.מאסטרס – 200 ש"ח לחודש,בתשלום הראשון תוספת 100 ש"ח דמי ביטוח שנתי.למנויי הקאנטרי תינתן הנחה בסך – 10%. 

הערות:
הפעילות מתקיימת כל חודשי השנה.גביית תשלומים כל – 6 חודשים.במקרה של הפסקת פעילות מקבלים את החלק היחסי חזרה מיום ההודעה,למעת דמי הביטוח.
לפרטים נוספים: אלונה -  0525546854.אתר האינטרנט של אגודת שחיה מכבי נהריה: www.mns.co.il