קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call

הרשמה לספינינג

נא למלא את הטופס באופן מלא ◄
ההרשמה לשיעורים נפתחת מהשעה 8:00 בבוקר ביום השיעור.
מנוי אשר יקבל מייל חוזר המאשר השתתפותו, יוכל להגיע לחוג.

טופס הרשמה: