קיבוץ עברון 04-9857999

phone4, phone, contact, telephone, support, call
אני מצהיר כי-
- מדדתי חום לילדי/ לילדתי ונמצא כי חום גופו/ה מתחת ל 38 מעלות ואין לו/ה קשיי נשימה
- למיטב ידיעתי ילדי/תי לא היה/היתה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים

טופס הצהרת בריאות לילד/ה