*
 *
 *
 *
האם הרופא שלך אמר לך שאתה סובל ממחלת לב?  *

האם אתה חש כאבים בחזה בזמן מנוחה?  *

האם אתה חש כאבים בחזה במהלך פעילויות שיגרה ביום יום?  *

האם במהלך השנה החולפת איבדת שיווי משקל עקב סחרחורת? סמן לא אם הסחרחורת נבעה מנשימת יתר )כולל במהלך פעילות גופנית נמרצת)  *

האם במהלך השנה החולפת איבדת את הכרתך?  *

האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים נזקקת לטיפול תרופתי?  *

האם רופא אבחן שאתה סובל ממחלת האסתמה ולכן בשלושת החודשים האחרונים סבלת מקוצר נשימה או צפצופים?  *

האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר מממחלת לב?  *

האם אחד מבני משפחתך מדרגת קרבה ראשונה נפטר באופן פתאומי בגיל מוקדם? (לפני גיל 55 אם מדובר בגבר, לפני גיל 65 אם זו אישה)  *

האם הרופא שלך אמר לך ב- 5 השנים האחרונות לבצע פעילות גופנית רק תחת השגחה רפואית?  *

האם הינך סובל ממחלה קבועה (כרונית), שאינה נזכרת בשאלות לעיל ועשויה למנוע או להגביל אותך בביצוע פעילות גופנית?  *

לנשים בהריון: האם ההריון הזה או כל הריון קודם הוגדר הריון בסיכון?  *

אני מאשר ומצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א' לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות, ומצהיר כי נמסרתי ידיעות מלאות ונכונות או  *

הצהרה  *